Информације

img

Екскурзије

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа.
Задаци: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; схватање значаја здравља и здравих стилова живота, богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада у природи о: властитим емоцијама и емоцијама других, неопходности путовања као потреба и права других, потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и понашању, неговање правилног односа према личној и имовини других.

Програм за 2018/2019. годину

Разред Одредиште Термин Трајање
1. разред Београд
Авала, Калемегдан, ЗОО врт
април-мај 1 дан
2. разред Тршић
Кућа В. Караџића, манастир Троноша
април-мај 1 дан
3. разред Палић
Палић, ЗОО врт, Нови Бечеј, дворац Дунђерски
април-мај 1 дан
4. разред Опленац
Музеј Карађорђевића и Опленац, Топола, Орашац, Рисовачка пећина
апрл-мај 1 дан
5. разред Смедерево-Крагујевац
Смедеревска тврђава, Шумарице, Моравски конаци
април-мај 1 дан
6. разред Бранковина
Бранковина, гроб Д. Максимовић, Дивчибаре, Ваљево
април-мај 1 дан
7. разред Ресавска пећина
Манастир Манасија, Раваница, Ресавска пећина
април-мај 1 дан
8. разред Ђавоља варош, Крушевац, Ниш
Пролом Бања, Крушевац (Лазарица), Куршумлија (Самокова), Ђавоља варош, Ниш (Ћеле кула, Чегар, Плочник). Ноћење у Пролом Бањи.
април-мај 3 дана