Информације

img

Распоред родитељских састанака за 2018/19.

Квартал Термин
Почетак 17-28. септембар
Крај 1. квартала 29. октобар - 8. новембар
Крај 1. полугодишта
подела ђачких књижица
28. децембар
Крај 3. квартала 25. март - 4. април
Крај 2. полугодишта
подела сведочанства и ђачких књижица
28. јун