Информације

img

Распоред родитељских састанака за 2017/18.

Квартал Термин
Почетак 8-15. септембар
Крај 1. квартала 30. октобар - 9. новембар
Крај 1. полугодишта
подела ђачких књижица
27. децембар
Крај 3. квартала 26. март - 12. април
Крај 2. полугодишта
подела сведочанства и ђачких књижица
28. јун