Информације

img

Седнице одељењских и наставничког већа

Распоред за 2018/2019. годину

Квартал Разреди Термин
Почетак Одељењска већа
Наставничко веће
август
септембар
1. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
29. октобар 11:00

31. октобар 11:30
30. октобар 12:40
31. октобар 12:00
2. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
26. децембар 8:00

26. децембар 9:00
26. децембар 10:00
27. децембар 9:00
3. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
25. март 12:00

26. март 11:30
26. март 12:40
27. март 12:00
4. квартал ОВ 8.разреда
Наставничко веће
31. мај
3. јун
ОВ 1-7. разреда
Наставничко веће
после 14. јуна