Информације

img

Распоред седница одељењских и наставничког већа

Квартал Разреди Термин
Почетак Одељењска већа
Наставничко веће
август
септембар
1. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
30. октобар 11:00

31. октобар 11:30
31. октобар 12:40
1. новембар 12:00
2. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
26. децембар 12:00

27. децембар 9:00
27. децембар 10:00
28. децембар 9:00
3. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
26. март 11:00

27. март 11:30
27. март 12:40
28. март 12:00
4. квартал ОВ 8.разреда
Наставничко веће
31. мај
1. јун
ОВ 1-7. разреда
Наставничко веће
после 13. јуна